Etikai kódex

Etikai kódex

A Robonet Bt. által üzemeltetett servereken lévő tartalmak tekintetében a következőkben felsorolt irányelvek az irányadók. A felsorolt szabályok a szerződő partner ráutaló magatartással létrejövő szerződéskötésének pillanatában lépnek hatályba.
Az Etikai kódex célja a Robonet Bt. előfizetőinek, illetve az internettársadalom minden tagjának védelme, melynek keretében a Robonet Bt. megakadályozza a szolgáltatás igénybevételének összes olyan módját, melyek jog-, illem-, és/vagy erkölcsi szabályba, törvénybe ütköznek.
A következő szabályok megsértése elfogadhatatlan használatnak minősülnek és a szolgáltatás azonnali ideiglenes felfüggesztéséhez, illetve a szerződés azonnali felmondásához vezetnek.
A Robonet Bt. kijelenti, hogy az általa üzemeltetett server gépekre a szerződött partnerei által feltelepített tartalmat ilyen szempontból nem vizsgálja, de amennyiben bármilyen módon tudomására jut, hogy partnerei közül valaki az alábbi szabályokat megsértette, a fentiek alapján azonnal intézkedik. A Robonet Bt. semmilyen felelősséget nem vállal a serverein lévő tartalmakért.

- Személyazonosság vagy eredet megtévesztő reprezentációja az információtechnológiai erőforrásokban (weblapok, szerzői jogi védelem alá eső művek, fényképek).
- Adatok jogosulatlan megszerzésére és az erre irányuló magatartás.
- Jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatok, anyagok a Robonet Bt. szerverén történő tárolása, továbbítása, illetve ilyen tartalmú anyagokra mutató url-ek tárolása.
- Jogilag védett, közerkölcsöt, -szemérmet sértő vagy gyűlöletre uszító anyagok tárolása vagy küldése.
- Hálózati csomagok lehallgatása, azok megváltoztatása, hálózatra kapcsolt berendezések működésének megzavarása hibás adatcsomagokkal vagy indokolatlanul nagy forgalommal.
- Mások felhasználói nevének és jelszavának igénybevétele mindennemű információtechnológiai erőforrás hozzáféréséhez vagy megkerüléséhez. A rendszer biztonságát szolgáló eszközök, szoftverek működésének módosítása, feltörése; webes vagy más jelleg tartalom lecserélése.
- A hálózati forgalom túlterhelését okozó tevékenységek úgymint kéretlen (spam)levelek küldése, broadcast üzenetek, levelezési listák nem rendeltetésszer használata illetve nagy mennyiség adat tárolása illetve közzététele a levelező szerver igénybevételével. Szolgáltatás meghiúsítása nagy mennyiség és / vagy elosztott támadással (DOS, DDOS = distributed denial of service attack), elektronikus szabotázs.
- Szerzői jog által védett anyagok másolása, terjesztése megfelel írásbeli engedély hiányában.
- Mások tulajdonát képező adatok másolása, megváltoztatása.
- Más hálózatba kötött felhasználó Internet-kapcsolatába történő beavatkozás, lehallgatás vagy vírusok terjesztése, akár tudatos, akár véletlen módon.
- Egészségre ártalmas anyagok használatára való bátorítás.
- Bárki magánéletének vagy nyugalmának indokolatlan megzavarása, vallási, faji, nemi, politikai vagy más hovatartozásnak kritizálása. Webes felületen a politikai, vallási, faji és egyéb megkülönböztetésre alkalmas anyagok tárolása tilos.
- Az előfizetési szerződésen túlmutató gazdasági haszonszerzés vagy szándékos károkozás alapos gyanúját felvető mennyiségű erőforrás használat a rendszer automatikus szabályozásának megkerülésével.
- Az előfizetés harmadik személy részére történő átengedéséből származó károkozás az előfizetőt terheli.
- Az előfizet köteles szigorúan védeni a számára átadott jelszavakat, azonosítókat, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges, de azokat más számára nem adhatja át. Minden, amihez jelszóval lehet hozzáférni, a magánszférába tartozik, ennek megfelelően a Robonet Bt. mindaddig nem vizsgálja, amíg bűncselekmény és/vagy tisztességtelen felhasználás gyanúja fel nem merül.
- Bármely szolgáltatás által közölt információk és az általuk hordozott nézetek nem zavarhatják meg a gyermekek, fiatalkorúak, értelmi fogyatékosok, gyengeelméjűek vagy bármely más, gondnokság alatt álló személyek magánéletét vagy nyugalmát, tekintettel az ilyen gondnokság alatt álló személyek különleges védelmének szükségességére.